Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Антидискриминационни кампании
Националната информационна кампания 2005 - 2006 "Различията ни събират"
Националната информационна кампания 2004 - 2005 "За разнообразието срещу дискриминацията"
Националната информационна кампания 2002 - 2003 "За разнообразието срещу дискриминацията"
Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.