Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Антидискриминационни кампании
Националната информационна кампания 2005 - 2006 "Различията ни събират"
За разнообразието срещу дискриминацията” - Националната информационна кампания „Различията ни събират” (2005-2006), VP/2005/014

Цели на проекта:

1. Да подобри познанията на българското общество по въпросите на:

  • анти-дискриминационната политика на ЕС;
  • европейските практики за утвърждаване на равното третиране и равните възможности;
  • практическото им прилагане в България.

2. Да утвърди европейските принципи за борба с дискриминацията и многообразието в българското общество.

Описание на проекта

Инициативата Европейският институт организира Национална антидискриминационна кампания за трети път от април до септември 2006, отново в рамките на специализираната програмата на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията 2001-2006, VP/2005/014. Тази година, кампанията, в съответствие с изискванията на донора, е насочена главно към младите хора от 12 до 24 години и по-активните граждани с цел да подобри техните познания по въпросите на равните възможности и многообразието в обществото, както и промени на негативни предразсъдъци, стереотипи и дискриминационни практики от нашето ежедневие, посредством прилагането на добри европейски практики в тази област.

Националната антидискриминационна кампания „Различията ни събират” ще обхване поне 7500 преки и непреки ползватели по време на националната седмица на антидискриминацията, уеб-дебатите на специално създадена електронна страница за борба с дискриминацията и 5 регионални обществени обсъждания по въпросите на равните възможности и многообразието в обществото.

Основни дейности

В рамките на Националната седмица за борба с дискриминацията „Различията ни събират” ще се проведат:

1 ден15 май 2006 г. Публична дискусия в общинския съвет на гр. София за достъпна среда за хората с увреждания и добри практики.

2 ден16 май 2006 г. Работна среща „Културното многообразие на работното място” с участието на представители на профсъюзите, бизнес организации, и НПО.

3 ден17 май 2006 г. Кампания за повишаване на обществената чувствителност и разбиране към проблемите на лицата с друга сексуална ориентация, както и борбата с хомофобията.

4 ден18 май 2006 г. Фото конкурс „Различията ни събират” по въпросите на многообразието в обществото, в т. ч. по признак възраст.

5 ден19 май 2006 г. Заключителна конференция - Добрите подходи за утвърждаване на многообразието в обществото и равните възможности.

По време на Националната седмица за борба с дискриминацията се проведоха пет регионални обществени обсъждания по въпросите на равните възможности и многообразието в обществото в градовете Добрич , Велико Търново, Монтана, Сливен и Стара Загора.

Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.