Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Новини
Третираме хората с увреждания наравно с всички останали
17-05-2006
Голям размер
ТРЕТИРАМЕ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НАРАВНО С ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, СПОДЕЛЯ ДИРЕКТОРЪТ НА “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В “МОБИЛТЕЛ”

Първият български GSM оператор “Мобилтел” ЕАД последователно предоставя както работа, така и телекомуникационни услуги на хора в неравностойно положение. В сградите на мобилния оператор – по-специално в М-Тел Бизнес парк – са създадени условия за лесен достъп на хора с физически увреждания; с други думи – спазват се т.нар. “изисквания за достъпна среда”. По време на “Деня на кариерата за хора с увреждания” през февруари стана ясно, че “Мобилтел” ЕАД е сред компаниите, наели през 2005 г. хора с увреждания.

Кредо на “Мобилтел” и в частност на отдела за човешки ресурси е, че за хората в неравностойно положение могат да се правят хубави неща, които не костват много...

“Лидерът на телекомуникационния пазар е отговорен работодател, който се грижи за изграждането на модерна социална политика. Тя е и част от цялостната стратегия на Компанията – да бъде лидер не само в доставянето на мобилни услуги, но и да затвърди позицията си на най-добър работодател на българския пазар на труда.” – е записано на интернет-страницата на “Мобилтел” www.mtel.bg .

Компанията приветства антидискриминационната кампания и с готовност се включва в нея, става ясно от интервюто с г-н Борис Тачев, Директор „Човешки ресурси” на “Мобилтел”:

Г-н Борис Тачев, Директор „Човешки ресурси” на “Мобилтел”: една от най-големите български частни компании

Г-н Тачев, по време на “Деня на кариерата за хора с увреж-
дания” в края на февруари 2006 г. стана ясно, че “М-Тел” е сред компаниите, наели хора с увреждания. Бихте ли разказали повече подробности?

Назначаването на хора с увреждания в Мобилтел е резултат от един проект, ръководен от дирекция “Човешки ресурси” и подкрепен от мениджмънта на компанията. Миналата година определихме 5 работни места за хора с увреждания в нашия Информационен център (познат на всички от така популярния телефонен номер *88). И в бъдеще – при всяка открила се възможност, ще продължим с подобни инициативи.

Бихте ли разказали за проекта за назначаване на служители с двигателни увреждания в информационния център?

Назначените на тези места петима колеги минаха през стандартната процедура на подбор, наравно с всички останали кандидати, и започнаха работа на 1 декември 2005 г. Всички те се представиха отлично на интервюто за работа, с удоволствие ги приехме в нашия екип. След първоначалното обучение, в момента те работят в екипа на Информационния център и засега се представят много добре. Компанията осигури и специален микробус, който е пригоден за транспортирането на трудно подвижни хора. Самите те споделят, че се чувстват изключително щастливи от това, че са сред млади и енергични хора, че могат да излизат от къщи, че вече не се чувстват в тежест на своите близки. Когато се обаждате на *88 за някаква информация, може би ще ви отговори някой от тях...

Когато се обаждате на *88 за някаква информация, може би ще ви отговори някой от тях...

Какво пред-
ставляват специалните програми на “Мобилтел” за назначаване на лица в неравно-
стойно положение?


Не можем да говорим за специална програма. Както вече казах, третираме хората с двигателни увреждания, които назначихме, наравно с всички останали кандидати. Те минаха през стандартен процес на подбор и доказаха, че са много добре подготвени. Моите наблюдения са, че хората в неравностойно положение много често са по-дисциплинирани и по-упорити от останалите, поради ежедневната борба с проблема, който имат. От тази гледна точка, специален подход или толериране при назначаване не би следвало да има. По-скоро те трябва да имат самочувствието и възможността да покажат, че са също толкова способни, както и останалите. От друга страна, компанията специално се подготви и осигури много добри условия за работа и достъп на колегите с двигателни увреждания, което гарантира, че политиката на “Мобилтел” по отношение на тези хора е дългосрочна.

Използва ли “Мобилтел” сътрудничеството на консултанти-психолози и(ли) експерти по трудова медицина във връзка с осигуряване на подходящи условия на труд за своите служители с увреждания?

Разбира се. Без помощта на тези експерти не бихме се справили толкова добре. Те ни консултираха по отношение на условията за достъп, работните места, оценката на адекватността на самата длъжност и т.н. Използвахме психолог дори и за подготовката на служителите от Информационния център да приемат колегите с увреждания.

Какво представлява структурираната социална политика, която отдел “Човешки ресурси” на вашата компания провежда като грижа за персонала?

Създадохме широка социална програма за служителите на компанията. Смея да твърдя, че все още малко фирми в България предоставят на персонала си толкова социални придобивки и в такъв размер. Само като пример – всеки един служител на “Мобилтел” ползва допълнително медицинско осигуряване (доболнично и болнично), годишна сума за стоматологично лечение, месечни суми за храна и транспорт и др. Целта на тази социална програма е хората да са осигурени за някои основни битови проблеми, за да могат спокойно и качествено да вършат работата си. Естествено, тези придобивки са и ефективно средство за задържане на персонала.

Каква е оценката и какви са изводите на “Мобилтел” за социалната програма досега?

Доволни сме от това, което сме направили досега и смятаме, че трябва да продължим по същия път. Готови сме да споделяме нашия опит и идеи с колеги от други фирми и организации. По този начин постепенно хората ще научат, че може да се правят хубави неща, които не костват много, а резултатите са добри за всички.

Какви дейности развива “Мобилтел”, за да предоставя услуги на хора в неравностойно положение?

Като социално отговорна компания, „Мобилтел” се ангажира да предоставя различни преференции на тези хора. Така например, хората с І или ІІ група инвалидност могат да ползват 20 безплатни минути месечно към мрежите на всички оператори в България. Ако искат, тези наши абонати могат да заменят тези минути с по 100 безплатни SMS месечно.

Г-н Тачев, намирате ли, че е лесно прилагането на практика на специалния интеграционен закон по отношение на трудовата реализация на хора с увреждания и какви препоръки бихте отправили за улесняването на този процес – като например допълнителни данъчно-осигурителни облекчения и др.?

Прилагането на закона не е трудно. Естествено, всякакви допълнителни данъчно-осигурителни облекчения биха улеснили фирмите, особено по-малките, при наемането на хора с увреждания. Считам, обаче, че проблемът не е толкова в законодателството, колкото в нагласите в нашето общество, което все още пренебрегва като цяло хората с увреждания.

Смятате ли, че държавата насърчава адекватно работодателите, които назначават хора с увреждания?

Смятам, че нещата се променят в положителна насока, но не трябва да очакваме, че държавата ще свърши всичко. Тя има ограничен ресурс от гледна точка на финансовите стимули, а и основната й роля е да създаде подходяща законодателна рамка. Всичко друго зависи от добрите практики във фирмите-работодатели и желанието им да интегрират хора с увреждания в своите екипи.

Въпросите зададе Огнян Бояджиев – Портал ЕВРОПА www.europe.bg
Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.