Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Новини
Принципите на равно третиране и равни възможности в Структурните фондове на ЕС Предизвикателства пред България
12-11-2008
Голям размер

Това изследване, осъществено в рамките на проект VS /2007/ 0455 „Партньори в борбата срещу дискриминацията”, финансиран по програма „Прогрес” на Европейския съюз, изпълняван от Комисията за защита от дискриминация и Фондация „Европейски Институт” , идентифицира степента на отразяване на тематичните хоризонтални политики на ЕС за равното третиране и равните възможности при формирането на националните стратегическите документи за реализацията на Структурните фондове на ЕС и поставя основните предизвикателства пред институциите за по-нататъшното им успешно повсемест но прилагане при провеждането на Политиката за сближаване на ЕС в България.

Принципите на равно третиране и равни възможности в Структурните фондове на ЕС: Предизвикателства пред България (3.2 MB)

Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.