Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Новини
Разумно с разнообразието
12-11-2008
Голям размер

Настоящата публикация, предлага принципи, подходи и практически методи за управление на разнообразието, които са приложими не само в бизнеса, но и във всяка друга област от обществения живот.

Тя е разработена от Европейския Институт в рамките на проект VS /2007/ 0455 „Партньори в борбата срещу дискриминацията” финансиран по програма „Прогрес” на Европейския съюз, изпълняван от Комисията за защита от дискриминация и Фондация „Европейски Институт”.

Разумно с разнообразието (2.97 MB)

Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.