Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Новини
Ромите – тяхната борба срещу бедността и предразсъдъците
12-04-2010
Голям размерРомите са едно от най-големите етнически малцинства в ЕС. В различните държави-членки живеят около 10 до 12 милиона роми, като те често са в затруднено положение.

Според неотдавнашно проучване*, в което ромите бяха попитани за личния си опит:

  • половината от всички анкетирани роми са били дискриминирани поне веднъж през последната една година;
  • всяко от дискриминираните лица е изпитало средно 11 случая на дискриминация за период от 12 месеца;
  • 69% от анкетираните роми смятат, че дискриминацията на основата на етнически произход или имигрантско минало е често разпространено явление в тяхната страна.

На 8 април тази година, в Международния ден на ромите, България отбелязва петата годишнина от началото на инициативата “Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г”. Международната инициатива стартира на 2 февруари 2005 г., когато премиерите на осем европейски държави подписаха декларация, с която поеха ангажимент да работят за премахването на дискриминацията и отстраняването на неприемливите социални разлики между ромите и останалата част от обществото. 

Българските правителства полагат последователни усилия за интегриране на ромите, като се ръководят от принципа на равнопоставеност на всички български граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност. Продължава работата за постигане на целите на Десетилетието на ромското включване в приоритетните области – образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, култура и защита от дискриминация, като подкрепата е за пълноправното участие, приноса и отговорността на ромската общност в нашата страна за постигането им.

„Ромите искат да се променят, но трябва и средата да им помогне. Цялото общество трябва да се обедини около идеята за солидарност. Можем да постигнем напредък в борбата с бедността и социалното изключване само, ако сме единни”, заяви Софи Маринова, национален посланик на 2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване.

 


_______________
*Доклад „Данни на фокус” No.1- ромите – EU-MIDIS:проучване на ЕС за малцинствата и дискриминацията, изготвено от Агенцията на ЕС за основните права (FRA). http://fra.europe.eu/eu-midis

Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.