Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Събития
2 ден – 16 май 2006 г. Работна среща „Културното многообразие на работното място”

Работна среща „Културното многообразие на работното място”

Целта на Дискусията е да запознае присъстващите работодатели с идеята на кампанията, да представи публикацията „Многообразието на работното място – Частен случай?”  предназначена да представи добрите практики за насърчаване на многообразието на работното място, както и ползите и цената за бизнеса.

Срещата трябва да даде възможност на присъстващите работодатели да изразят позициите и възгледи си по темата, като едновременно с това се запознаят с добрите практики на работодателите в България за провеждане на политиката на равните възможности и недопускане на дискриминация на работното място.

Дневен ред

Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.