Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Събития
1 ден – 15 май 2006 г. Публична дискусия "Общината и хората с увреждания" в общинския съвет на гр. София

Публична дискусия в общинския съвет на гр. София за достъпна среда за хората с увреждания и добри практики

Целта на Дискусията е да запознае участниците с идеята на кампанията за борба с дискриминацията и обсъди достъпността на градската среда, условията за приобщаващото образование за столичните малчугани с увреждания, услугите за хората с увреждания и участието им в политическия и икономическия живот на столицата.

Срещата трябва да даде възможност на представителите на Общинския съвет и Общината на гр. София, Комисията за защита от дискриминация, неправителствени организации, защитаващи интересите на хората с увреждания, бизнес организации, учебни заведения да съгласуват съвместни мерки за по-нататъшното планиране, изпълнение и мониторинг на местните политики за хората с увреждания, както и механизми за ефективно взаимодействие.  

Дневен ред

Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.