Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Събития
3 ден – 17 май 2006 г. Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на лицата с друга сексуална ориентация

Целта на дискусията е да запознае да запознае присъстващите педагози и преподаватели с идеята на националната кампанията за борба с дискриминацията и да представи наръчника „Различията ни събират”, предназначен за използване от преподаватели, педагози и родители в тяхната работа с подрастващите. Срещата трябва да даде възможност на присъстващите участници да изразят противоположни позиции и възгледи по темата, като едновременно с това се запознаят с научните факти и постановки, свързани със сексуалните различия и повдигане на въпроси, за които обикновено се разговаря трудно в публичното пространство.

Дневен ред

Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.