Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Събития
Дневен ред Дискусионна среща на тема: Многообразието на работното място – частен случай?

Дневен ред

10:00 – 10:30 Откриване на срещата
10:30 – 11:00 Прилагането но новите принципи за равни възможности на пазара на труда: Резултати от Националното проучване за многообразието на работното място.
11:00 – 11:30 Ползите за бизнеса от хората с увреждания
11:30 – 12:00 Кафе – пауза
12:00 – 13:15 Дискусия
13:30  Обяд за участниците

Моля, потвърдете Вашето участие на тел. 02/9320911, факс: 02/9872604 електронна поща:
office@bia-bg.com не по-късно от 12 май 2006 г.

СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 май 2006 г. (вторник)  в Заседателна зала на Българска Стопанска Камара, ул. „Алабин” 16-20
Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.