НачалоГраждански инициативи
Българските неправителствени организации и борбата с дискриминацията
17-04-2006
Република България може да участва в Програмата за действие на Европейската общност за борба с дискриминацията 2001 – 2006 г . със подписването на Меморандум за разбирателство с Европейската общност. Програмата подкрепя и допълва усилията на ниво Европейска общност в страните – членки за насърчаване на мерките за предотвратяване и борба срещу дискриминацията. Усилията на България, като страна кандидат-членка за спазване на основните права на човека и насърчаване на равенството в процеса на присъединяване се подкрепя посредством:

  • организация на семинари в България, в които участват основните институции и организации, свързани с борбата дискриминацията, разпространение на изследвания, свързани с дискриминацията;
  • участие на НПО от България в Европейски мрежи от НПО, борещи се срещу дискриминацията;
  • участие в семинари за повишаване на информираността на служителите от съдебната система и практикуващите адвокати за прилагането на директивите;
  • разработване и изпълнение на проекти от общ интерес, както и за разработване и приложение на хоризонталните мерки, предвидени в Програмата Участие на организации от България като водещи или партньори в настоящи и бъдещи действия по международен обмен;
  • провеждане на национални антидискриминационни кампании.


© Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006