НачалоНовини
В „Деня на разнообразието” ученици от цялата страна обсъждаха казуси на дискриминация
02-11-2009
Голям размер
София, 2 ноември 2009 г. – Министерство на труда и социалната политика организира „Ден на разнообразието”, част от проекта „Премахване на дискриминацията в българското общество”, както и заключителна конференция по самия проект, на 29 и 30 октомври в столичния хотел „Форум”. Кампанията на Европейската комисия (ЕК) „За различността. Против дискриминацията” бе партньор на събитието.

Те представиха свои творби създадени за конкурса „Живот без дискриминация” и обсъдиха темата в свободна дискусия. Основни проблеми в борбата с дискриминацията, пазара на труда, националното и европейското антидискриминационно законодателство бяха сред темите, които дискутираха участниците в заключителната конференция на проекта – представители от различни неправителствени организации, синдикални и работодателски, женски и етнически организации. За да представи информационната кампания на ЕК „За различността. Против дискриминацията”, в събитието взе участие и г-жа Ингрид Шикова, съветник „Информация и комуникация" от Представителството на ЕК. Тя говори за европейската политика и законодателство в сферата на дискриминацията и ползите от многообразието в обществото. Учениците провериха доколко познават материята на дискриминацията като участваха във викторина, специално разработена за европейската информационна кампания. Бяха раздадени много информационни и промоционални материали на кампанията.

В рамките на събитието бяха наградени и двамата победители от журналистическия конкурс „За различността. Против дискриминацията” – Павлина Михайлова за статия в сп. „По-здрави” и Екатерина Костова, в. „АзБуки”, носител на специалната награда на конкурса, която тази година е посветена на връзката между дискриминацията и бедността. Победителите получиха ваучери за книги на обща стойност 2300 лв.

„За различността. Против дискриминацията”

Кампанията „За различността. Против дискриминацията“ се провежда във всичките 27 държави-членки на ЕС. Инициирана от Европейската комисия, кампанията има за цел да информира хората за правата и задълженията им според антидискриминационното законо¬дателство, действащо в ЕС. Тази година кампанията ще се свърже с повече от 55 мероприятия в цяла Европа, за да се повиши осведомеността за дискриминацията във всичките й форми и да се популяризират предимствата от многообразието сред местната общественост. Партньорствата на кампанията „За различността. Против дискриминацията“ с национални мероприятия имат за цел да затвърдят посланието, че дискриминацията на основата на етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, е в нарушение на закона. Намирането и избирането на национални партньорски мероприятия се извършва в тясно сътрудничество между Европейската комисия и национални неправителствени организации, профсъюзи, органи по въпросите на равенството и държавни институции, много от които ще участват в мероприятията.

За допълнителна информация посетете: www.stop-discrimination.info .

От 2003 г. насам Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности“ на Европейската комисия провежда паневропейска осведомителна кампания за борба срещу дискриминацията, основаваща се на етнически произход, религия или убеждения, възраст, увреждане и сексуална ориентация. Кампанията „за различността. против дискриминацията“ е създадена с цел информиране на хората за техните права съгласно антидискриминационното законодателство на ЕС, популяризиране на предимствата от различията на работното място и предоставяне на информация за контакт с организации, с които жертвите на дискриминация могат да се свържат. За да бъде ефективна във всичките 27 държави-членки на ЕС, кампанията се координира посредством уникална структура от национални работни групи (НРГ), които обединяват експерти в областта на дискриминацията от различни сектори и организации, най-вече от НПО, профсъюзи, органи по въпросите на равенството и правителствени органи. Много от дейностите в рамките на кампанията се организират на национално и местно ниво във всяка държава-членка на ЕС при предоставена подкрепа на европейско равнище. Сред тези дейности са: партньорства с национални мероприятия, връзки с медиите, изготвяне и разпространение на материали, свързани с кампанията, на 23 езика, организиране на Награда за журналистика и уебсайт: www.stop-discrimination.info .

Членовете на Националната работна група в България са:

 1. Министерство на труда и социалната политика
 2. Комисия за защита от дискриминация
 3. Асоциация за европейска интеграция и човешки права (Eurorights)
 4. БГО „Джемини”
 5. Балканска ромска федерация
 6. ПАКИВ – европейски ромски фонд
 7. Център за независим живот
 8. Фондация „Делфин”
 9. Национален център за социална рехабилитация
 10. Каритас София
 11. Фондация „Покров Богородичен”
 12. Национално сдружение на общините в република България
 13. БСК
 14. Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 15. КТ „Подкрепа”
 16. КНСБ
 17. Фондация Европейски институт
 18. Сдружение с нестопанска цел „Тишина”


© Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006