НачалоСъбития
2 ден – 16 май 2006 г. Работна среща „Културното многообразие на работното място”

Работна среща „Културното многообразие на работното място”

Целта на Дискусията е да запознае присъстващите работодатели с идеята на кампанията, да представи публикацията „Многообразието на работното място – Частен случай?”  предназначена да представи добрите практики за насърчаване на многообразието на работното място, както и ползите и цената за бизнеса.

Срещата трябва да даде възможност на присъстващите работодатели да изразят позициите и възгледи си по темата, като едновременно с това се запознаят с добрите практики на работодателите в България за провеждане на политиката на равните възможности и недопускане на дискриминация на работното място.

Дневен ред


© Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006