НачалоСъбития
1 ден – 15 май 2006 г. Публична дискусия "Общината и хората с увреждания" в общинския съвет на гр. София

Публична дискусия в общинския съвет на гр. София за достъпна среда за хората с увреждания и добри практики

Целта на Дискусията е да запознае участниците с идеята на кампанията за борба с дискриминацията и обсъди достъпността на градската среда, условията за приобщаващото образование за столичните малчугани с увреждания, услугите за хората с увреждания и участието им в политическия и икономическия живот на столицата.

Срещата трябва да даде възможност на представителите на Общинския съвет и Общината на гр. София, Комисията за защита от дискриминация, неправителствени организации, защитаващи интересите на хората с увреждания, бизнес организации, учебни заведения да съгласуват съвместни мерки за по-нататъшното планиране, изпълнение и мониторинг на местните политики за хората с увреждания, както и механизми за ефективно взаимодействие.  

Дневен ред


© Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006