НачалоСъбития
3 ден – 17 май 2006 г. Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на лицата с друга сексуална ориентация

Целта на дискусията е да запознае да запознае присъстващите педагози и преподаватели с идеята на националната кампанията за борба с дискриминацията и да представи наръчника „Различията ни събират”, предназначен за използване от преподаватели, педагози и родители в тяхната работа с подрастващите. Срещата трябва да даде възможност на присъстващите участници да изразят противоположни позиции и възгледи по темата, като едновременно с това се запознаят с научните факти и постановки, свързани със сексуалните различия и повдигане на въпроси, за които обикновено се разговаря трудно в публичното пространство.

Дневен ред


© Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006