НачалоСъбития
Дискусионна среща „Сексуалните различия”
22-05-2006

Хомосексуалността – разновидност на нормата, болест или престъпно поведение

На 17 май 2006 г. в рамките на седмицата на Националната антидискриминационна кампания „Различията ни събират” Европейският институт, с любезното съдействие на Синдиката на българските учители проведе дискусионна среща „Сексуалните различия”.  Присъстваха над 60 преподаватели и представители на НПО. Д-р Румен Бостанджиев, д. м. накратко представи  изготвените от него наръчници за родители и младежи по проблемите на различната сексуална ориентация. В допълнение, беше подчертана необходимостта от системна просветна работа сред младежите за отговорно и толерантно поведение спрямо тези различия, както и с учители и родители, за да могат да бъдат информирани и подготвени за съвременните предизвикателства. Д-р Бостанджиев  обобщи пред аудиторията редица митове, предразсъдъци и нагласи за сексуалните различия, илюстрирани с  интересни примери от практиката си на сексолог и потвърдени от проведената кратка анкета с присъстващите преподаватели. Резултатите от анкетата показаха, че въпреки напълно толерантното си отношение към алтернативната сексуална ориентация, изразена от 72% от присъстващите:

  • 30,5% от аудиторията счита, че хомосексуалността е болест;
  • 64% упадъчна мода, а
  • 23% разновидност на нормалната сексуална ориентация.

По време на свободната дискусия бяха изразени различни противоречиви мнения,  но еднакви в едно, че децата и младежите трябва да бъдат възпитавани в зачитане достойнството на другите, макар и различни по някакъв признак, да умеят да работят заедно в екип, обединени около общочовешките ценности. Присъстващите достигнаха до извода, че са нужни много дискусии, специализирани беседи и просвета за здравна и сексуална  култура не само за децата и младежите, но и за методите на работа за самите преподаватели.

Повечето от преподавателите отправиха молба към организаторите за допълнителни копия от наръчниците, за да могат да ги използват в практиката си.


© Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006